Анотація Фізичне виховання

1.Назва дисципліни Фізичне виховання

2. Автор робочої  навчальної програми: Галенін В. П. Андрєєва І. А.

Самохвалова І. Ю. Волошко В. В.

3. Кількість годин 144, залік

4. Анотація

  Метою викладання курсу  є загартування і зміцнення стану здоров’я; підвищення функціональних можливостей організму; виховання потреби у систичних заняттях фізичними вправами. Завдяки організованим практичним заняттям з видів спорту можна удосконалити фізичний розвиток, сформувати життєво важливі фізичні та психічні здібності, рухові навички, вольові здібності, удосконалити і скорегувати постать, оволодіти засобами основної та прикладної гімнастики, легкої атлетики, спортивних ігор, активного загартування та традиційних і нетрадиційних систем фізичного розвитку.

Вивчення курсу “Фізичне виховання” передбачає знання:

  олімпійський спорт; фізична культура та здоров’я. Туризм системі фізичної культури; спортивні  ігри як засіб розвитку фізичних здібностей та особистих властивостей людини. Футбол ( фут зал). Street boll. Пляжний волейбол; організація та проведення спортивно – масової роботи зі студентами. Спортивні свята.

Зміст курсу

І семестр

1 модуль

Мале багатоборство: біг 100 м, біг 2000м ( ж ), 3000 м ( ч ), піднімання тулуба із положення лежачи ( ж ), підтягування на перекладині ( ч).

2 модуль

 Футбол: жонглювання, вкидання м’яча на дальність, удар по м’ячу в задану половину воріт з відстані 16м ( ч ),  11 м ( ж ).

3 модуль

Баскетбол ( ч ): кидок м’яча середній ( 4 м )+ дальній  ( 6 м ), човниковий біг з веденням м’яча 4 х 14,штрафний кидок.

Аеробіка ( ж ) комплекс з 10 вправ: підбір, техніка виконання, складність вправ

4 модуль

Бадмінтон ( ж ):подача по діагоналі в задану зону, передача зверху з дальньої лінії, передача знизу по діагоналі  з заданої лінії.

Боротьба ( ч ):міст. прогин, перекид зі страховкою та підйом в стійку

ІІ семестр

1 модуль

Тренажерний зал ( ч ):жим штанги лежачи, присідання зі штангою, тяга штанги станова.

Настільний теніс ( ж ): відбивання м’яча справа наліво в  парах, відбивання м’яча зліва направо в парах, перебивання через  м’яча сітку з близької відстані за 1 хв.

2 модуль

Настільний теніс ( ч ): відбивання м’яча справа наліво в  парах, відбивання м’яча зліва направо в парах, перебивання через  м’яча сітку з близької відстані за 1 хв.

Шейпинг ( ж ): підбір вправ, техніка виконання, складність вправ.

3 модуль

Міні – футбол ( ч ): жонглювання, удар в задану частину воріт з 6 м.

Стритбол ( ж ): кидок м’яча середній + довгий.

Кросова підготовка: тест Купера.

4модуль

Пляжний волейбол: нападаючий удар з передачи партнера, біг “ялинкою”, подача.

Література

1. Белов Р. А., Сермеев Б. В., Третьяков Н. А, Самостоятельные занятия студентов физической культурой : Учебное пособие. – К: Высшая школа, 1988. – 280с.

2. Булич Е. Г., Муравов І. В.  Валеологія. Теоретичні основи валеології : Навчальний посібник. – К.:ІЗМН, 1997. – 220 с.

3. Гогулан М. Сис здоровья НИШИ. – К.: 1996. – 178 с.

4. Дубогай О. Д., Завадський В. І., Короп Ю. О. Методика фізичного виховання студентів віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи : Навчальний посібник. – Луцьк: Настир’я, 1995. – 220 с.

5. Дубогай О. Д., Тучак А. М., Костикова С. Д., Єфімов А. О. Основні поняття та терміни оздоровчої фізичної культури та реабілітації. – Луцьк, 1997.  – 80 с.

6. Купер К. Новая аеробика. Сис оздоровительных физических упражнений для всех возрастов. – М.: ФиС, 19976. – 125 с.

7. Курилова В. І., Сергєєв Б. В., Шеремет Б. Г. Туризм : Навчальний посібник. – Одеса,1996.

8. Пандакова В. Н., Рыбковский А. Г. Биоэнергетика двигательной активности человека: Учебное пособие. – Донецк, 1997.

9. Петренко М. І. Самостійні заняття студентів з фізичного виховання: Навчальний посібник. – Вінниця, 1997. – 104с.

10. Платонов В. Н., Булатові М. Н. Фізична підготовка спортсмена: Навчальний посібник. – К.: Олімпійська література, 1995. – 320 с.

11. Раевский Р. Т. Профессионально – прикладная физическая подготовка студентов технических вузов. – М.: Высшая школа, 1985. – 146 с.

12. Фізичне виховання. Комплексна робоча програма для вищих навчальних закладів / А. І.Шматкова, Т. Є. Шошура. — Київ: НМЦВО, — Суми, 2001. – 163с.

13. Щербіна В. А., Операйло С. І. Фізична культура і біогуманітарна підготовка студентів вузів: Навчальний посібник. – К., 1995. – 208 с.

Реферати

Tagged with:
Posted in Фізичне виховання 3к.1с
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС