АНОТАЦІЯ 1. Повна назва дисципліни – “Технологічне…

АНОТАЦІЯ

1. Повна назва дисципліни – “Технологічне обладнання для молочної промисловості”.

2. Автор (лектор) – ст. викл. Рожевський Ю. П.

3. Кількість годин – (загальна 216 год., ЛК 32, ЛПЗ 66, СР 118)

4. Вид підсумкового контролю: тестовий, залік, екзамен.

5. Анотація дисципліни: дисципліна вивчає устрій, принцип дії вітчизняного і закордонного обладнання, яке використовується в молочній промисловості, технічні характеристики, основні правила техніки безпеки і експлуатації машин, апаратів і поточних ліній, формули, які найчастіше використовуються в технологічних розрахунках.

6. Мета дисципліни є засвоєння будови, принципу роботи, правил монтажу, обслуговування, безпечної експлуатації та методів розрахунку обладнання молочної промисловості.

7. Зміст курсу.

Осінній семестр.

1 модуль. Технологічне обладнання цеху приймання і обробки молока.

2 модуль.Технологічне обладнання цеху виробництва кисломолочних напоїв.

3 модуль. Технологічне обладнання маслоцеху.

Весняний семестр.

1 модуль. Технологічне обладнання цеху по виробництву сиру.

2 модуль.Технологічне обладнання цехів молочних консервів і морозива.

3 модуль. Технологічне обладнання цеху розливу молочних продуктів.

У результаті вивчення предмету студент повинен

Знати: будову, принцип дії, правила експлуатації і техніки безпеки обладнання цеху виготовлення твердих сирів (сирні ванни, сиро виготовлювачі, преси, контейнери для соління), обладнання цеху сушки (вакуум-випарні установки і сушарки), обладнання цеху морозива (фризери, завалочні камери, ескімогенератори), а також обладнання для фасовки і упаковки рідких, в’язких і в’язкопластичних молочних продуктів;

Уміти: підібрати необхідне технологічне обладнання для сирного цеху, цеху сухих молочних консервів, цеху морозива; провести розрахунки продуктивності машин та апаратів, вичерчувати кінематичні схеми обладнання, провести розрахунки використаної обладнанням потужності, загальну масу випареної вологи, витрати пари на нагрів повітря в сушильних установках; кваліфіковано експлуатувати обладнання.

8. Література.

Основна.

1. Золотин Ю. П., Френклас М. Б., Лагутина Н. Г. Оборудование предприятий молочной промышленности. – Агропромиздат, 1985. – 270 с.

2. Бредихин С. А., Космодемянский Ю. В., Юдин В. Н. Технология и техника переработки молока. – М: Колос, 2001. – 400 с.

3. Отраслевой каталог технологического оборудования молочной промышленности (в 2-х томах). – М: Мир, 1990.

4. Томбаев Н. И. справочник по оборудованию предприятий молочной промышленности. – М: Пищевая промышленность, 1972. – 543 с.

Додаткова.

1. Волчков И. И. Сепараторы для молока и молочных продуктов. – М: Пищевая промышленность, 1975. – 223 с.

2. Волчков И. И., Волчков Н. И. Насосы для молока и молочных продуктов.

–М: Пищевая промышленность, 1980. – 208 с.

3. Гальперин Д. М. Оборудование молочных предприятий: монтаж, наладка, ремонт. Справочник. – М: Агропромиздат, 1990. – 352 с.

4. Лукьянов Н. Я. Теория и расчет молочных сепараторов. – М: Пищевая промышленность, 1974. – 72 с.

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Технологічне обладнання для молочноі промисловості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС