АНОТАЦІЯ 1. Повна назва дисципліни – “Мікропроцесорні…

АНОТАЦІЯ

1. Повна назва дисципліни – “Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами “

2. Автор (лектор) – доц. Коноплянченко Є. В.

3. Кількість годин (загальна – 108 год., ЛК – 14, ПЗ – 16, СР – 78).

4. Вид підсумкового контролю: залік.

5. Анотація дисципліни: дисципліна є продовженням та доповненням курсу “Автоматизація виробничих процесів” с точки зору удосконалення систем автоматизації та контролю апаратів та технологічних процесів харчової промисловості.

Мета дисципліни: вивчення основних видів мікропроцесорних контролерів, їх можливості, способи програмування та конкретне використовування в галузях, вивчення устрою мікропроцесорних контролерів, їх практичне застосування.

6. Зміст курсу.

Модуль 1. Загальні відомості з мікропроцесорних систем управління технологічними процесами.

Модуль 2. Мікропроцесорні системи управління в молочній та м’ясній галузях.

Модуль 1. Студент повинен:

Знати: значення застосування мікропроцесорних систем у виробництві, принципи побудови МПСУТП, центральний процесор, пристрої вводу-виводу, пристрої пам’яті, основні мікропроцесори, де застосовуються;

Уміти: аналізувати технологічні схеми з точки зору можливості впровадження мікропроцесорних систем, розробляти алгоритми управління, концепції управління, схеми автоматизації з використанням мікропроцесорних контролерів.

Модуль 2. Студент повинен:

Знати: структури мікропроцесорних систем, централізовані і децентралізовані системи, способи та прилади спряження аналогових та цифрових приладів, типи та устрій мікропроцесорних контролерів;

Уміти: аналізувати можливості використання конкретних мікропроцесорних контролерів для конкретних виробництв, програмувати мікропроцесорні контролери типу “Реміконт”, “Ломіконт” з використанням спеціальних програм типу “SIAM” та “MIKROL”.

7. Рекомендована література.

Основна

1. Балашов Е. П., Пузанков Д. В. Микропроцессоры, микропроцессорные системы:Учеб. Пособ. Для вузов /Под ред. В. Б. Смолова – М: Радио и связь. 1981.- 328 с.

2. Вершинин О. Е. Применение микропроцессоров для автоматизации технологических процессов. – Л: Энергоиздат. 1986. – 208 с.

3. Микропроцессоры: в 3-х кн. /Под ред. Л. Н. Преснухина. – М: Высш. шк., 1986. – 495 с., 383 с.,

402 с.

Додаткова

1. Брусиловский Л. П.,Вайнберг А. Я., Черняков Ф. С. Системы автоматического управления технологическими процессами предприятий молочной промышленности.-М.: Агропромиздат.1986.-351с.

2. Логический микропроцессорный контролер Ломиконт. Краткое описание. М.: НИИ Теплоприбор. 1986. – 33 с.

3. Микропроцессорные автоматические системы регулирования. Основы теории и элементы./Под ред. В. В. Солодовникова. – М.: Высш. шк., 1991. – 254 с.

4. Микропроцессорные системы автоматического управления. /Под ред.

В. А. Весекерского. – Л.: Машиностроение, 1988. – 364 с.

5. Регулирующий микропроцессорный контролер Ремиконт Р – 100: ГСП. Отраслевой католог – вып. 13, 14. – М.: ЦНИИТЭИ. Приборостроение, 1985. – 87 с.

Методична

Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „Логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт” для студентів 4 курсу спеціальностей 6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», „Технологія зберігання, консервування та переробки молока» денної і заочної форми навчання / Суми, 2008- 20 с. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „Мікропроцесорний контролер Р-130” для студентів 4 курсу спеціальностей 6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», „Технологія зберігання, консервування та переробки молока», та за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної і заочної форми навчання / Суми, 2009- 12 с., табл. 2.

Реферати :

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС