Аналіз точності технологічного процесу

Лабораторна робота 2

Аналіз точності технологічного процесу

Статистичне регулювання технологічного процесу припускає проведення попереднього аналізу точності і стабільності.

Стабільність можна оцінити шляхом побудови й аналізу гістограм та контрольних карт. Для оцінки точності технологічного процесу (при нормальному розподілі показника якості) знаходять ймовірну частку дефектної продукції q і коефіцієнт точності Кт, а також оцінюють параметри розподілу – математичне сподівання m й середнє квадратичне відхилення (СКВ) s. Для цього беруть вибірку об’ємом зазвичай не менше 100. Доцільно відбирати одиниці продукції не підряд, а, наприклад, кожну п’яту, десяту і т. п., що дозволить більш правильно оцінити стан технологічного процесу.

При правильному настроюванні технологічного процесу математичне сподівання повинно відповідати середині поля допуску, що задається (зазвичай в нормативно-технічній документації на продукцію) верхньою і нижньою границями Тв і Тн. У цьому випадку m = m0. При відхиленні m від m0 збільшується частка дефектної продукції.

Збільшення середнього квадратичного відхилення приводить до більшого розсіювання показника якості, унаслідок чого також збільшується частка дефектної продукції.

Ймовірну частку дефектної продукції q (або ймовірну частку придатної продукції p = 1 — q) можна розрахувати, виходячи з властивостей інтегральної функції розподілу (мал.1.), відповідно до якого

P(x<Тн) = F(Тн) і

P(Тн<x<Тв) = F(Тв)-F(Тн)

Аналіз точності технологічного процесу

Мал. 1.Визначення частки дефектної продукції

По інтегральній функції розподілу.

Якщо для продукції заданий тільки нижній допуск, то дефектною буде продукція, в якої показник якості х<Tн і, отже, q = F(Tн).

Якщо для продукції заданий тільки верхній допуск, то дефектною буде продукція, у якої показник якості х>Tв і, отже,

P = F(Tв)

Q =1 — F(Tв)

Якщо для продукції задані верхні і нижній допуски, то дефектною буде продукція, у якої показник якості Тн<х<Tв і, отже

P = F(Tв) — F(Tн)

Q =1 + F(Tн) — F(Tв)

Коефіцієнт точності технологічного процесу Кт дозволяє кількісно оцінити точність технологічного процесу:

Аналіз точності технологічного процесу, де допуск Т= Tв — Tн, S – вибіркове СКВ.

При Кт £ 0,75 технологічний процес досить точний.

При Кт = 0,76…0,98 технологічний процес вимагає уважного спостереження.

При Кт > 0,98 точність незадовільна.

Приклад. Попередній аналіз технологічного процесу одержання паперу по розривній довжині показав, що m=2500 м і s=100 м. Установлено, що розподіл розривної довжини приблизно відповідає нормальному. У технічних умовах зазначено, що розривна довжина паперу повинна бути не менше 2300 м. Визначити ймовірну частку дефектної продукції.

Відкриваємо новий файл. Уводимо заголовок роботи «Лаб. робота 3. Аналіз точності технологічного процесу». У відповідності з властивостями інтегральної функції розподілу

Q = F(Tн)

Розрахунок із використанням статистичної функції НОРМРАСП дає значення q = 0,02275 (Мал.2).

Аналіз точності технологічного процесу

Мал.2. Розрахунок ймовірної частки дефектної продукції в прикладі.

Таким чином, ймовірна частка дефектної продукції складає близько 2,3%.

Завдання

1. Виконати розрахунки відповідно до прикладу.

2. У технічних умовах задана маса пакета з молоком 1000+5 г. Установлено, що у виробництві математичне сподівання маси пакета дорівнює 997 г, середнє квадратичне відхилення – 2,2 г. Знайти ймовірну частку дефектної продукції і коефіцієнт точності технологічного процесу. Чи є процес досить точним?

3. Як зміняться показники точності технологічного процесу, описаного в завданні 2, якщо настроїти математичне сподівання маси пакета з молоком на середину поля допуску?

4. Як зміняться показники точності технологічного процесу, описаного в завданні 2, якщо настроїти устаткування так, щоб СКВ маси пакета з молоком зменшилося до 1 г?

5. Зберегти файл робочої книги на жорсткому диску у своїй папці.

6. Роздрукувати результати та формули, за якими вони отримані.

Реферати :

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС