Аеробіка

3. Аеробіка (ритмічна гімнастика )

Заняття  21

 Техніка безпеки на заняттях ритмічної гімнастики. Загальні знання про ритмічну гімнастику. Вивчення підготовчу частину комплексу ( розминка) з урахуванням індивідуальних відхилень у стані здоров’я.  Розвиток гнучкості

1.Загальні знання про ритмічну гімнастику: складові частини, кількість вправ, навантаження. Значення для організму.

2.Вправи для формування та підтримання правильної постави.

3.Прості вправи для великих груп м’язів ( присідання з нахилами та рухами руками, випади з  нахилами, ходьба на місці з високим підніманням стегна).

4. Вправи на розтягування м’язів.

5. Вправи на гнучкість біля гімнастичної стіни.

6. Вправи на розслаблення, самомасаж.

Заняття 22

Вчення підготовчу частину комплексу з урахуванням індивідуальних відхилень у стані здоров’я.  Розвиток стрибкової витривалості.

1. Вправи з заняття № 21.

2. Вправи для різних груп м’язів ( в роботу послідовно включаються різні частини тіла: руки та плечовий пояс, спина, м’язи живота, ноги – перша серія вправ)

3. Біг, стрибки, танцювальні кроки.

4. Стрибки  зі скакалкою 3 х 30 сек.

5. Дихальні статичні та динамічні вправи.

6. Вправи на розслаблення, самомасаж.

Заняття 23

Повторення вправ з підготовчої частини з урахуванням індивідуальних відхилень у стані здоров’я. Вивчення вправ з основної частини. Розвиток силових якостей

1. Вправи з заняття № 21, №22

2. Вправи для м’язів шиї, плечового поясу, тулуба ( друга серія вправ направлена на розвиток різних груп м’язів та включає більш складні вправи та вправи на підлозі).

3. Згинання та розгинання рук з упору лежачи.

4. Присідання на одній нозі.

5. Циклічні вправи відновлювального характеру (  з поступовим уповільненням).

6. Вправи на розслаблення, самомасаж.

 Заняття 24

Повторення вправ підготовчої частини з урахуванням індивідуальних відхилень у стані здоров’я.  Вивчення вправ з основних частини. Розвиток координації рухів.

1. Вправи з заняття № 21, №22.

2. Підбір музичного супроводу.

3. Вправи з заняття № 23.

4. Біг, стрибки, танцювальні кроки та їх з’єднання.

5. Вправи для м’язів ніг, живота та загального характеру.

6. Вправи на вузькій гімнастичній лаві ( ходьба, повороти, присіди та ін.).

7. Вправи на розслаблення, самомасаж.

 Заняття 25

Удосконалення вправ підготовчої частини з урахуванням індивідуальних відхилень у стані здоров’я. Повторення вправ з основної частини. Розвиток стрибкової витривалості. Перевірка щоденнику самоконтролю.

1. Вправи з заняття № 21, №22 під музику.

2. Вправи з заняття № 23, №24.

3. Стрибки через гімнастичну лаву різними способами.

4. Вправи на розслаблення, самомасаж.

Заняття 26

Вивчення вправ заключної частини комплексу. Повторення вправ основної частини. Удосконалення вправ підготовчої частини.

1. Вправи з заняття № 21, №22 під музику.

2. Вправи з заняття № 23, №24 під музику.

3. Вправи на розслаблення, дихальні, для постави, гнучкості.

4. Циклічні вправи відновлювального характеру.

5. Дихальні вправи, самомасаж.

Заняття 27

Повторити вправи заключної частини. Удосконалювати вправ підготовчої  та основної частини.

1 Вправи з заняття №21- №24 під музику.

2. Вправи на розслаблення, дихальні, для постави, гнучкості.

3. Вправи на розслаблення, самомасаж.

Заняття 28

Удосконалення техніки виконання вправ всього комплексу з урахуванням індивідуальних відхилень у стані здоров’я. Здача залікових і контрольних вправ.

1. Під музику комплекс вправ, які вивчали з 1 – 6 заняття (додаток №1)

2. Прийом залікових нормативів.

Posted in Фізичне виховання 3к.1с
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС