Вивчення роботи напівпровідникового діода…

Вивчення роботи напівпровідникового діода (Лаб).

Мета: одержання вольт-амперної характеристики діода як залежності величини пропускного та зворотнього струму від прикладеної до діода напруги.

Студент повинен знати та вміти: поняття про напівпровідники, фізичний та технічний устрій напівпровідникового діода, основи теорії похибок, вміти вимірювати напругу та силу струму в електричному колі, оцінювати похибки прямих та непрямих вимірювань.

Прилади та обладнання: кремнієвий напівпровідниковий діод, джерело постійного струму, реостат, амперметр, вольтметр, мікро амперметр, перемикач, з’єднувальні провідники.

Короткі теоретичні відомості.

Напівпровідники – це клас матеріалів, що займають проміжне положення між провідниками та діелектриками за величиною питомої електропровідності.

Розрізняють власну та домішкову провідність напівпровідників.

Власна провідність виникає при нагріванні напівпровідника. При цьому ковалентні зв’язки в кристалах розриваються, з’являються вільні електрони, що зумовлюють власну електронну провідність n-типу. В тому місці, з якого вилетів електрон, виникає позитивній заряд – дірка. Під дією електричного поля електрони і дірки почнуть впорядковано рухатись. Концентрація електронів і дірок в чистому напівпровіднику однакова.

Якщо в чистий напівпровідник добавити деякі домішки, то можна отримати напівпровідник, в якому збільшиться або кількість лише електронів, або дірок. В першому випадку напівпровідник називається напівпровідником n-типу, а в другому р-типу.

Домішки, що збільшують кількість електронів називаються донорами.

Домішки, що збільшують кількість дірок називаються акцепторами.

Вивчення роботи напівпровідникового діода... Границя дотику напівпровідників n — і р-типів називається р — nПереходом.

Рис.1 р — n-переход і вольт-амперна характеристика напівпровідникового діоду.

Якщо прикласти до р — n-переходу зовнішнє електричне поле від n — напівпровідника до р-напівпровідника, то в цьому напряму р — n-перехід не пропустить електричного струму.

Якщо поміняти напрямок зовнішнього поля від напівпровідника р-типу до напівпровідника n-типу, то електричний струм буде проходити скрізь р — n-перехід. Таким чином, р — n-перехід має однобічну провідність

Послідовність виконання роботи.

1. Зібрати електричне коло за схемою на рис.2.

2. Звернути особливу увагу на полярність з’єднання полюсів джерела струму з клемами амперметра, вольтметра, мікроамперметра.

До перевірки схеми викладачем перемикач П та вмикач Кл повинні бути відключені.

Вивчення роботи напівпровідникового діода...

Рис.1 Схема вимірювання вольт-амперної характеристики діода.

3. Зняти вольт-амперну характеристику діода при кімнатній температурі. Для цього:

а) включити діод в пропускному напряму. Вимикачем Кл замкнути коло джерела струму, а перемикач П поставити в положення 1-2. Змінюючи напругу потенціометром R через 0,1 – 0,3 В, зняти покази амперметра. Покази вольтметра та амперметра занести до таблиці;

б) повзунком потенціометра К зменшити напругу до нуля і перекинути перемикач П в положення 3-4;

в) збільшити напругу, через кожні 0,1 – 0,3 В, зняти покази мікроамперметра;

г) результати вимірів занести до таблиці.

П/п

Напруга

U, В

Пропускний

Струм, I, А

Зворотня

Напруга, В

Зворотній струм

I, A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4. На міліметровому папері побудувати вольт-амперну характеристику діода.

Контрольні запитання.

Пояснити електронно-діркову провідність напівпровідників

В чому полягає фізичній зміст електронно-діркового р-n-переходу і пояснить його однобічну провідність.

Види діодів, їх будова та принцип випрямлення змінного струму.

4. Накреслити вольт-амперну характеристику напівпровідникового діода.

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Фізика
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС